www.prirodna-lekaren.info
lie?ime prírodou
 
rastliny na      8.erekcia
Print this pageAdd to Favorite

Prv než si za?nete do penisu pichai injekcie, mohli by ste vyskúšat nasledujúce rastliny.

Bôb oby?ajný (Vicia faba). V starovekom rímskom básnikovi Cicerovi vraj táto rastlina vzbudzovala váše?. Bôb oby?ajný je však zárove? aj najlepšim rastlinným zdrojom látky L-dopa, používanej na lie?bu Parkinsonovej choroby. Nadmerné množstvo tejto zlú?eniny môže spôsobit priapizmus, bolestivú, pretrvávajúcu erekciu, ktorá nesúvisí so sexuálnym vzrušením.
Bôb oby?ajný sa už stáro?ia považuje za afrodiziakum. Myslím, že poriadna porcia — 200 až 500 gramov — obsahuje dostatok L-dopa na to, aby povzbudila erekciu.Ak zistíte, že rastlina zaberá, nechajte ju vyklí?it. Klí?ky obsahujú ešte va?šie množstvo L-dopa než semená.
 
 Ginko dvojlalo?né (Ginkgo biloba). 0 ginku je všeobecne známe, že zlepšuje prietok krvi v mozgu. Zdá sa však, že podporuje aj prúdenie krvi do penisu, ?ím odstra?uje problémy s erekciou.Vedci dosiahli u mužov s príznakmi impotencie velmi dobré výsledky podávaním 60 až 240 mg normalizovaného extraktu denne. Pri 9 mesa?nom pokuse u 78 percent mužov trpiacich impotenciou v dôsledku aterosklerózneho upchávania penisových ciev nastalo podstatné zlepšenie bez vedlajších príznakov.
Ateroskleróza je upchávanie ciev vedúcich do srdca, ktoré sa spravidla kon?í infarktom. Rovnaká choroba však môže postihnút i cievy zásobujúce krvou penis, a vtedy dochádza k tažkostiam s erekciou.
Pri d'alšom pokuse sa u polovice mužov užívajúcich ginko obnovila erekcia. Ked'že aktívna látka sa nachádza v rastline (v listoch) len v obmedzenom množstve, na lie?ebné ú?ely sa používajú normalizované výtažky. Výtažok 50 :1 znamená, že z 50 kilogramov listov sa získa 1 kilogram prípravku. Extrakty s obsahom ginka dostanete v obchodoch s lie?ivými bylinami a so zdravou výživou.
Skúste užívat 60 až 240 mg ginka denne, ale toto množstvo neprekra?ujte. Nadmerné dávky môžu spôsobit hna?ku, podráždenos?

Mukuna (Mucuna, rôzne druhy). semená mukuny (po španielsky ojo de buey) sú silným afrodiziakom. táto rastlina rovnako ako bôb oby?ajný obsahuje zlú?eninu L-dopa.

 Johimbovník vzpružujúci (Pausinystalia yohimbe). kôra tohto afrického stromu sa už po stáro?ia používa na podporu podporuje erekcie asi u polovice mužov s psychickými a u 40 percent mužov s fyzickými problémami.

 Bedrovník anízový (Pimpinella anisum). Aníz obsahuje estrogénne látky, a tak sa nezdá, že by mohol pomôct pri problémovej erekcii. Estrogén je ženský hormón. A o aníze je známe, že zvyšuje mužské libido. Preto som ho zaradil do ?aju na zvýšenie erekcie: skombinujte jednu až dve štipky anízu, kardamómu, krp?iarky, škorice, d'umbiera a ženšenu. Oslad'te kore?om sladkovky.

Кardamóm malabarský (Elettaria cardamomum). Кardamóm obsahuje najmenej dve androgénne zložky. Arabské kultúry ho už celé stáro?ia pokladajú za výborné afrodiziakum, a preto ho ?asto pridávajú do kávy

Všehoj (Panax, rôzne druhy). Americký ženšen, teda všehoj americký (P. quinquefolius) je pravdepodobne najznámejším afrodiziakom Severnej Ameriky. I ked pokusy ukázali i, že u zvierat, ktoré dostávali ženšen, sa zvýšila sexuálna aktivita, nie som si celkom istý, že táto rastlina v niekom zapáli vytúženú iskru.

Kebra?ovec biely (Aspidosperma quebracho-blanco). Kebra?ovec biely totiž obsahuje podobné zhi?eniny ako johimbovník. Pokial ho chcete bezpodmiene?ne vyskúšat, pripravte si ?aj z piatich lyži?iek kôry na šálku vriacej vody. Oslad'te ho sladovkovým kore?om. Rastlinu však neužívajte, ak trpíte vysokým krvným tlakom. Vysad'te ju aj v prípade, ak sa u vás objavia vedl'ajšie príznaky, napríklad závraty.

Kustovnica ?ínska (Lycium chinese).Muži vo veku nad 59 rokov užívali po?al desiatich dní 50 gramov kustovnice ?ínskej. Na konci lie?by u nich vedci zazna­menali podstatný nárast hladiny testosterónu. Zvýšením tohto hormónu sa posil?uje mužská sexualita len v prípade jeho nedostatku, k ?omu dochádza u mnohých starších mužovi Zrejme preto ?íñania veria, že kustovnica spomal'uje starnutie.
 
Withania somnifera. Vyznava?i ájurvédskej medicíny, tradi?ného indického lekárstva, považujú kore? tejto rastliny za indický ekvivalent ženšenu podporujúceho mužské libido. Tvrdia, že Withanias omnifera dokáže lie?it impotenciu a mužskú neplodnost. Užívajte ju však s mierou a len ob?as. Zalejte pät lyži?iek sušenej rastliny šálkou vriacej vody. Vypite jednu alebo nanajvýš dve dávky.
 
Sida srdcovitolistá (Sida cordifolia). Sida srdcovitolistá dopl?a zoznam rastlín pôsobiacich ako afrodiziakum. Táto bylina je bohatá na efedrín, ktorý povzbudzuje organizmus podobne ako kofein. Zrejme preto ju niektorí muži považujú za sexuálny stimulant.
 
Paulínia nápojová (Paullinia cupana). Brazíl?ania pijú litre ?aju nealkoholických nápojov s obsahom guarany (paulínie nápojovej), ktorú ?asto ozna?ujú za afrodiziakum. Táto rastlina totiž obsahuje pomerne velké množstvo kofeínu a každý povzbudzujúci prostriedok sa automaticky pokladá za sexuálny stimulant. Skúste ?aj z niekolkých lyži?iek byliny na šálku vriacej vody a uvidíte, ?i vás to vzruší. Rovnako by ste mohli pit kávu, ?aj alebo kolu, ale nemalo by to ten exotický nádych. Ked' hovoríme o sexuálnom vzrušení, ?okol'vek, ?o upriami vašu mysel'tým správnym smerom, je užito?né.)
 
Serenoa plazivá (Serenoa repens).Ukázalo sa, že tento malý strom pochádzajúci z juhovýchodu Spojených štátov pomáha pri lie?be zvti?šenej prostaty. V minulosti ho považovali aj za prostriedok na zvýšenie sexuálnej túžby. Hlavný ú?inok rastliny spo?íva v tom, že zmenší tkanivo prostaty, a tak umož?uje l'ahšie mo?it. Zvä?šená prostota nemusí nevyhnutne brzdit sexuálne funkcie, ale ak serenoa zbaví mužovi nepríjemných tažkostí, za?nú sa lepšie cítit, ?o následne môže pomôct pri erekcii.

Vybrané esenciálne oleje. Arómoterapeuti na problémy s erekciou ?asto odporú?ajú masáž celého tela s použitím pár kvapiek esencialnych olejov zo šalvie, jazmínu a ruže, primiešaných do rastlinného aIvjového základu. (Nezabúdajte, že esenciálne oleje sa nesmú užívat v п ú torne, lebo sú toxické už aj v malých množstvách.) Osobne považu­jum masáž za skvelé afrodiziakum i bez esenciálnych olejov.

?ažkosti s erekciou môžu ma? fyzickú prí?inu: upchaté cievy, alkohol,drogy, cukrovka, zranenie panvy, nedostatok spánku, faj?enie ...

 
  
                                                                 bedrovník                                                                                                                                             bôb


  
                                                                       hrozno                                                                                                                                        johimbovník
 
 
     
                          kardamovník                                                           kebra?ovec                                                                  kustovica                                                        mukuna
 
 
                                                                  ginko                                                                                                                                                           serenoa
 
   
                                      paulínia                                                                                           sida                                                                                                             withania
 
 

                                                                          všehoj
  
                                           www.luxusnedisky.sk
                                                       www.diskypneu.sk 
                                                     www.kvalitnedisky.sk 
 
 
 
  Prozdravi.cz      
 

Originalita a jedine?nos?!


Ak chceme niekoho obdarova?, zvy?ajne kúpime kvety alebo dezert. Kvety po ?ase uvädnú a sladkosti sa zjedia. ...a dar?ek zmizne bez stopy ve?mi rýchlo! ?o keby ste darovali oboje a váš dar?ek by vydržal hoci aj roky?
Sladká kytica originál nie je len jednoduchá kytica!
Predstavuje polyfunk?ný dar?ek:
sladkos? - cukríkové, alebo ?okoládové "kvety" sa môžu zjes?,
kytica - kvalita umelých kvetov zaru?uje estetickú dekoráciu,
dar?ek - ako celok vydrží roky,
prekvapenie - originalita a jedine?nos? "neošúchaného" daru.

Originálny dar?ek na každú príležitos?! Vyberte si z viac než 130 kytíc a darujte výnimo?ný dar?ek k narodeninám, meninám, výro?iam, alebo k iným sviatkom....
Chcem vedie? viac...
detské ko?íky x-lander
  
Knihy - Kníhkupectvo Sirion
doména na túto stránku bola zakúpená na 
hosting na túto webstránku je cez 

 
made by prostyler-network.info  2011